Company Activities
21 February 2013
SET เข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม KTIS

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คนกลาง) และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายและโรงงานในกลุ่ม KTIS โดยมี คุณณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล (คนที่ 3 จากทางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร กลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556