Company Activities
09 May 2014
รง.RP ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพืชมงคล

คุณเสน่ห์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (โรงงานรวมผล) และพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,500 ต้น เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล เพื่อเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน พร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณชุมชนใกล้โรงงาน เพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ โรงงานเกษตรไทยฯ สาขา3 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557