Company Activities
22 May 2014
KTBP จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพและแจกน้ำตาลทรายให้กับประชาชนบ้านหนองโพใต้บริเวณรอบโรงงาน ณ โรงเรียนหนองโพนิวาสานุสรณ์ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์