Company Activities
29 January 2018
คณะนิสิตแพทย์ รพ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชม โรงงานไทยเอกลักษณ์

วันที่ 29 มกราคม 2561 คุณทรงศักดิ์ สุจริตธรรม (ยืนที่ 3 จากขวา) รองผู้จัดการสำนักงาน บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS พร้อมคณะวิศวกร แผนกบุคคล และหน่วยงานความปลอดภัย ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ณ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์