Company Activities
03 May 2018
KTIS ลงพื้นที่ช่วยชาวไร่ตัดอ้อยพร้อมทั้งขยายเวลาปิดหีบช่วยชาวไร่อ้อย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คุณภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไร่ พร้อมพนักงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ลงพื้นที่ช่วยชาวไร่คู่สัญญาต้นน้ำเขต 1 หน่วยห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตัดอ้อยช่วงท้ายฤดูการหีบอ้อยปีการผลิต 60/61 เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยส่งขายโรงงานได้ทันกำหนดระยะเวลาปิดหีบ

เนื่องจากในปีนี้ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก รวมถึงอ้อยที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไม่ทันปิดหีบตามเวลาที่กำหนดแน่นอน แล้วจะทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจำนวนมาก จึงขยายเวลาการรับอ้อยเข้าหีบไปถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกทางหนึ่ง

กลุ่ม KTIS เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยมาเป็นอันดับแรกเสมอตามปรัชญาของกลุ่ม KTIS ที่ว่า "ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง"