Company Activities
01 June 2018
กลุ่ม KTIS หนองโพรวมใจบริจาคโลหิต

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดยคุณศุภางค์ พนธารา พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำ 3 เดือนของกลุ่ม KTIS หนองโพ ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้เป็นการแสดงพลังน้ำใจร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังโลหิตสำรองในภาวะฉุกเฉินต่อไป