Company Activities
31 May 2019
กลุ่ม KTIS รวมพลังบริจาคโลหิตในโครงการ “Give Blood Save Life ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 4

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ "Give Blood Save Life ให้โลหิต ให้ชีวิต" ครั้งที่ 4 ซึ่งกลุ่ม KTIS ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตที่ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเอกผล โดยการบริจาคโลหิตนั้นเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตรอดปลอดภัยจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งการบริจาคโลหิตนั้นยังส่งผลดีต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วย