Company Activities
15 August 2019
TIS - TEP ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) โรงงานน้ำตาลทราย และบริษัท ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP) โรงไฟฟ้าของกลุ่ม KTIS นำโดย คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TIS คุณไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกบุคคล คุณสมศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน และคณะกรรมการไตรภาคีไทยเอกลักษณ์ TIS-TEP จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีคุณพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณธาตรี บุญมาก นายอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการและประชาชนตำบลขุนฝาง คุ้งตะเภา งิ้วงาม และผาจุก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว