Company Activities
21 September 2019
KTBE ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2562 บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และกู้ภัยรวมใจหนองโพในการส่งรถดับเพลิงและทีมกู้ชีพเข้าร่วมซ้อมแผนการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ณ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์