Company Activities
09 October 2019
พิธีลงเสาเข็มเอก EPAC

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทันตแพทย์ ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS (ที่ 7จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์โครงการโรงงานผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อยของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด หรือ EPAC โดยมีคุณสมชาย สุวจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม KTIS และพนักงานร่วมพิธี

โครงการโรงงานผลิตภาชนะจากเยื่อกระดาษชานอ้อย เป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่ม KTIS และบริษัท ยูเรเซีย ไลท์ อินดัสตรี อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (EAMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อยและผู้จัดจำหน่ายภาชนะจากเยื่อชานอ้อยในสาธารณประชาชนจีน ในสัดส่วนกลุ่ม KTIS 85% และ EAMC 15% โดยโครงการดังกล่าวสามารถผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อยได้ 50ตันต่อวัน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น จาน ถ้วย ถาดหลุม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่ตระหนักถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม KTIS จึงมั่นใจว่าโครงการโรงงานผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อยจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และผลกำไรที่ดี