CSR Activities
19 February 2556
มอบพัดลมเพดานให้กับโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม

คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (คนที่ 5 จากทางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (กลุ่ม KTIS) พร้อมด้วยผู้จักดารฝ่ายไร่และพนักงานฝ่ายไร่ ร่วมกันมอบพัดลมเพดานให้กับโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม โดยมีนายเจต ทำนอง (คนที่ 7 จากทางขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริบูรณารามและคณะครู พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดวัดศิริบูรณาราม ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556