CSR Activities
01 March 2556
น้ำตาลไทยเอกลักษณ์รณรงค์ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้

นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (แถวนั่งซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนายนเรศ กัลปนาไพร (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (กลุ่ม KTIS) พร้อมทีมงานฝ่ายไร่และชาวไร่อ้อยในพื้นที่ จัดโครงการหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้อ้อย หรือหมู่บ้านอ้อยสด ณ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยจัดเก็บผลผลิตอ้อยสด ลดปัญหาการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย