CSR Activities
21 November 2556
KTIS ร่วมพัฒนาถนน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ทีมงานฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย และตำบลหนองโพ ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดไหล่ทางถนน เส้นทาง บ้านหัวหวาย - หนองโพ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักที่ พี่ น้อง ชาวบ้าน ใช้สัญจรไป-มา ระหว่างอำเภอตาคลี และเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยหลังจากการพัฒนา ได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้สัญจร ไป- มา และได้รับคำขอบคุณจากชาวบ้าน อีกด้วย