CSR Activities
20 January 2557
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ร่วมจัดโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์(ที่ 3 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และทีมงานโรงงาน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริจาคผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่อำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาด โดยมีสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนรับมอบเงิน 2,000 บาท พร้อมผ้าห่มและเสื้อกันหนาวที่ทีมงานร่วมบริจาค ณ โรงงานน้ำต่ลไทยเอกลักษณ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์