CSR Activities
14 May 2557
RP ถวายน้ำตาลและปัจจัยให้วัดท่าเจริญพรต

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงาน เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (โรงงานรวมผล) และคุณเสน่ห์ คงแป้น (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (โรงงานรวมผล) ถวายน้ำตาลทราย จำนวน 150 กิโลกรัม และปัจจัยให้กับวัดท่าเจริญพรต เพื่อใช้ทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยมีท่านเจ้าคุณนิโรธรักขิต เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรตเป็นผู้รับมอบ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์