CSR Activities
20 June 2557
KTIS ทำความสะอาดทางข้ามรถไฟ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฝ่ายไร่ เขต 7 (หน่วยป่าคลัก) และทีมงานฝ่ายไร่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และสถานีรถไฟหนองโพ ร่วมกันทำความสะอาดทางข้ามรถไฟ และปรับทัศนียภาพ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ณ ทางข้ามรถไฟ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์