CSR Activities
28 June 2557
RP ทำความสะอาดวัด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นำทีมพนักงานมาทำความสะอาด และตกแต่งภูมิทัศน์วัดท่าเจริญพรต ในโครงการ "KTIS อาสาพัฒนาท้องถิ่น" ณ วัดท่าพระเจริญพรต ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์