CSR Activities
08 January 2559
TIS เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา

วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ หนึ่งในโรงงานของกลุ่ม KTIS นำโดย คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -TIS และคุณรงรอง พนธารา (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน-TIS และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในหัวข้อมหกรรมการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สู่นอกห้องเรียน ที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา พร้อมมอบรถจักรยานสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 3 คัน เพื่อเป็นของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีคุณเอกสิทธิ์ พรมน้อย (ที่ 3 จากขวา) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเป็นผู้รับมอบ ณ ลานหน้าหอประชุมอาคารธรรมาภิบาล ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์