CSR Activities
30 September 2560
กลุ่ม KTIS ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตามโครงการ KTIS ร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส ณ บริเวณ KTIS Complex อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ KTIS จิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย