CSR Activities
08 April 2563
TIS มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดตรวจโควิด-19 รอบโรงงาน

วันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS นำโดยคุณไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกบุคคล คุณกฤษดา สวาสุ หัวหน้าแผนกยานยนต์ และคุณสายรุ้ง แสนเกียง หัวหน้าแผนกโยธาและหัวหน้ามวลชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงานมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและคัดกรองไวรัสโคโรนา (Covid-19) พื้นที่รอบบริษัทฯ ได้แก่ จุดตรวจและคัดกรองทางแยกสะพานท่าเสา จุดตรวจและคัดกรองหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา จุดตรวจและคัดกรองหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.คุ้งตะเภา จุดตรวจและคัดกรองสามแยกโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง จุดตรวจและคัดกรองตลาดวังยาง และจุดตรวจและคัดกรองหน่วยกู้ภัยนครวังยาง