CSR Activities
17 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) มอบแอลกอฮอล์ร่วมต้านภัยโควิด-19 ให้ รพ.ชัยนาทนเรนทร

วันที่ 17 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ซ้ายสุด) คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ขวาสุด) และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ 95% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในทางการแพทย์และใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท