CSR Activities
17 April 2563
TIS มอบแอลกอฮอล์ต้านภัยโควิด-19 ให้กับวัดดอยท่าเสา

วันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้จัดการโรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมทีมงานถวายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ KNAS ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับวัดดอยท่าเสา เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งได้ถวายกากน้ำตาลเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยและผสมอาหารให้ม้า โดยมีพระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา (ซ้ายสุด) เป็นผู้รับถวาย ณ วัดดอยท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์