CSR Activities
24 June 2563
กลุ่ม KTIS ร่วมใจทำความสะอาด รร.วัดหัวหว้า และ รร.หนองโพพิทยา เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS (บน : ที่ 2 จากซ้าย) คุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน EPPCO (บน : ขวาสุด) คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS (บน : ซ้ายสุด) พร้อมพนักงานกลุ่ม KTIS และบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนของโรงเรียนวัดหัวหว้า ตามกิจกรรม Big Cleaning Day (โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและวัด โดยกลุ่ม KTIS) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ อีกทั้งได้มอบแอลกอฮอล์ KNAS ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณศรเพ็ชร ศรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหัวหว้า ต.บ้านไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

สำหรับช่วงบ่ายกลุ่ม KTIS ได้ร่วมทำความสะอาดและมอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้แก่โรงเรียนหนองโพพิทยา โดยมีคุณสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์