CSR Activities
24 July 2563
กลุ่ม KTIS ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้กับ รร.คงรักษ์ประชานุเคราะห์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ขวาสุด) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ที่ 2 จากซ้าย) มอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้กับโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณรุญณี ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ 2 จากขวา) คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อ.มโรมย์ จ.ชัยนาท