Company Activities
16 January 2013
เยี่ยมชมกิจการกลุ่มKTIS

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมให้การต้อนรับนายมนตรี ศรไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคณะฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวและโรงงานในกลุ่ม KTIS ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จังหวัดนครสวรรค์