Company Activities
20 January 2013
กระทรวงแรงงานเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) นายปกรณ์ อมรชีวินอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ที่ 3 จากทางซ้าย) และนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ขวาสุด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานและคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ โดยมีนายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์