Company Activities
24 September 2013
กลุ่ม KTIS เข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์

เมื่อวันอังคารที่ 24 กัยยายน 2556 ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการและพนักงานของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นนามันไทยออยล์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กร ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมผู้บริหาร ของบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงกลั่นนามัน บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีี