Company Activities
20 October 2013
โครงการอ้อยสดพาเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2556 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงงานรวมผล พาชาวไร่อ้อยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - ปักกิ่ง ในโครงการรณรงค์การตัดอ้อยคุณภาพ อ้อยสด - อ้อยสะอาด ประจำปี 2555/2556 จำนวน 18 ท่าน จากชาวไร่ที่มาร่วมงาน ทั้งหมด 780 ท่าน ท่องเที่ยว ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยจัดเก็บผลผลิตอ้อยสด เพื่อให้ได้น้ำตาลคุณภาพดี และลดปัญหาการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม