Company Activities
23 November 2013
RP จัดอบรมพนักงานใหม่ก่อนเปิดหีบ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (โรงงานรวมผล) จัดอบรมพนักงานใหม่ก่อนเปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2556/2557 เพื่อให้พนักงานใหม่รู้ถึงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคนในสถานประกอบการ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้อุบัติเหตุภายในโรงงานเป็นศูนย์ ณ โรงอาหาร โรงงานรวมผล อ.เมือง จ.นครสวรรค์