Company Activities
08 May 2014
รง.TIS จัดโครงการ "วันแห่งการสร้างวิสัยทัศน์"

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายไร่ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และโรงงานเกษตรไทยฯ ร่วมนิทรรศการโครงการ ยูวี โดยมี Mr.Guido Anicar และทีมงานวิชาการด้านไร่อ้อย มาให้ความรู้ และความเข้าใจในการปลูกอ้อย รวมทั้งสาธิตการใช้เครื่องมือเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการทำไร่อ้อยให้กับชาวไร่ ณ แปลงไร่อ้อยทดลองโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์