Company Activities
29 January 2014
KTIS มอบน้ำตาลทรายขาวสนับสนุนกิจกรรม ม.เกษตรศำสตร์

วันที่ 29 มกราคม 2558 ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำน้ำตาลทรายขาว จำนวน 200 กิโลกรัม มอบให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ "ร้านอาหารนิสิตสัตวแพทย์ ประจำปี 2558" เพื่อจัดกิจกรรมในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ตามนโยบาย "KTIS CSR Together" โดยมี อ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค (ที่ 3 จากขวา) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน