Company Activities
12 February 2015
KTIS ให้การต้อนรับคณะเคจีไอ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดย คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์และนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนำเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่และความครบวงจรของธุรกิจของ KTIS ตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำตาล ไปจนถึงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาทิ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ปุ๋ยชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลแด่นักวิเคราะห์และเห็นความมั่นคงและยั่งยืนในอุตสาหกรรม ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์