Company Activities
08 February 2018
GGC เยี่ยมชม KTIS Complex

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดย คุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ (แถวหลัง คนที่ 6 จากขวา) คุณสมยศ กิจมานะวัฒน์ ผู้จัดการโรงงาน (แถวหลัง คนที่ 5 จากขวา) และคุณกมล โสภณพันธ์ ที่ปรึกษาวิศวกรรมโรงงาน (แถวหลัง คนที่ 4 จากขวา) บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับคณะทีมงานวิจัยจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโรงงานผลิตเอทานอล ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาและหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน