Company Activities
27 February 2018
TIS ต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัยเชษฐ์ เม่นสิน ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเครื่องกล บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS พร้อมแผนกบุคคล และหน่วยงานความปลอดภัย ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตน้ำตาลทราย และโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ พร้อมทั้งสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงงาน และตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ณ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์