Company Activities
28 May 2018
KTIS ร่วมทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คุณสุพจน์ จันตรี ผู้ช่วยผู้จัดการสายปฏิบัติการ และพนักงานฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ร่วมกับสมาคมชาวไร่ เขต 11 นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถานีตำรวจภูธรตาคลี อำเภอตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี และประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี (Big Cleaning Day) โดยมีคุณอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานเปิดพิธีและปล่อยขบวนแถวในการทำความสะอาดถนนสายพหลโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน BP ถึงแยกเอเอส (หัวหวาย) รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักสายหนึ่งที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำอ้อยส่งเข้าโรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนหลังฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพื่อคืนความสะอาด และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อีกด้วย