Company Activities
30 August 2018
TIS รับโล่ "องค์กรต้นแบบสุขภาวะ Happy Workplace"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คุณทรงศักดิ์ ศิริสุจริตธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการสำนักงาน บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) โรงงานน้ำตาลทรายในกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เข้ารับโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบสุขภาวะ Happy Workplace” จากคุณเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อแสดงว่ากลุ่ม KTIS เป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญและดูแลเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี