Company Activities
10 September 2018
กลุ่ม KTIS จัดงาน "สัปดาห์แห่งความปลอดภัย ประจำปี 2561"

วันที่ 10 กันยายน 2561 คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ (ภาพบน, ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์แห่งความปลอดภัย ประจำปี 2561" หรือ Safety Week ของกลุ่ม KTIS ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ งานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยฯ ในครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงานของกลุ่ม KTIS ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลงมากที่สุด เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม KTIS ที่ต้องการให้มีความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน