Company Activities
22 September 2018
กลุ่ม KTIS สายไบโอจัด "KTIS Bio Games 2018"

วันที่ 22 กันยายน 2561 คุณสมยศ กิจมานะวัฒน์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) โรงงานเอทานอลของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เป็นประธานเปิดงาน "KTIS Bio Games 2018" ณ สนามกีฬา KTBE ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในสายธุรกิจชีวภาพในครั้งนี้ กลุ่ม KTIS ได้เชิญผู้นำชุมชน ต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ ตลอดจนผู้นำชุมชน ต.ไร่พัฒนา จ.ชัยนาท ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตรคู่พิเศษระหว่างทีมผู้นำชุมชนกับทีมผู้บริหารและวิศวกร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งกีฬาสีในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุขสนุกสนาน ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีปรองดอง ทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วย