Company Activities
17 October 2018
KTIS ออกบูธงาน World Sugar Expo & Conference 2018

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ได้ออกบูธงาน World Sugar Expo & Conference 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม KTIS และแนะนำโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งกลุ่ม KTIS ร่วมกับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bioeconomy ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม KTIS อาทิ น้ำตาลทราย บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย วัสดุปรับปรุงดิน ในราคาประหยัด เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้ในวันแรกของงาน คุณสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (แถวที่ 2 ภาพกลาง: ที่ 2 จากขวา) ประธานพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชมบูธของกลุ่ม KTIS โดยมีคุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KTIS (แถวที่ 2 ภาพกลาง: ขวาสุด) และ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรกลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTBE (แถวที่ 2 ภาพขวาสุด) ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษถึงแนวโน้มตลาดเอทานอลและราคา ในหัวข้อ “Asian Ethanol Markets Trend And Price Outlook” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานด้วย