Company Activities
09 February 2019
TIS สนับสนุน "ฟุตบอลการกุศล ป่างิ้วคัพ" ประจำปี 2562

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลของกลุ่ม KTIS สานต่อกิจกรรมโครงการชุมชนกีฬาเครือข่ายไทยเอกลักษณ์ จ.สุโขทัย โดยได้สนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขัน "ฟุตบอลการกุศล ป่างิ้วคัพ" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการเล่นฟุตบอลทีมละ 7 คน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัย รู้ที่จะแบ่งเวลา รู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมนี้จัด ณ สนามอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย