Company Activities
20 February 2019
KTIS ร่วมจัดโครงการอุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ ปีที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS เป็นปีที่ 2 โดยร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “อุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ” เป็นปีที่ 2 โดยเปิดให้ร้านค้านำสินค้าผลิตภัณฑ์ SME และ OTOP มาจัดจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนครสวรรค์ ณ KTIS Complex จ.นครสวรรค์