Company Activities
01 May 2019
กลุ่ม KTIS ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS 3 คุณวีรวัฒน์ สิริวงศ์สาคร ผู้จัดการโรงงาน KTIS 3 คุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการโรงงาน KTBF คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE คุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO และคุณเจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำพนักงานกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งร่วมเดินขบวนรณรงค์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคุณอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วย