Company Activities
03 July 2019
กลุ่ม KTIS ผนึกธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS (ที่ 2 จากขวา) และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และกิจการอื่นๆ โดยมีคุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ และศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารของกลุ่ม KTIS และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร