Company Activities
16 July 2019
TIS ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดพระฝาง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) นำโดย คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (TIS) คุณไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกบุคคล และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์คลุมเมรุวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ โดยมีรักษาการเจ้าอาวาส และกำนันตำบลผาจุกเป็นผู้รับมอบ ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์