Company Activities
25 September 2019
KTIS Bio Games 2019

วันที่ 25 กันยายน 2562 คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) โรงงานเอทานอลของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในสายธุรกิจชีวภาพ หรือ KTIS Bio Games 2019 ณ สนามกีฬา KTBE ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคทิส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด (KTBF) และบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTRD) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การจัดงานกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์บริษัทในสายธุรกิจชีวภาพดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุขสนุกสนาน ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีปรองดอง ทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วย

สำหรับ KTIS Bio Games 2019 ครั้งนี้ นั้น กลุ่ม KTIS ได้เชิญคุณสมทรง ปานพรม กำนันตำบลหนองโพ และผู้นำชุมชนตำบลหนองโพ จ.นครสวรรค์ ร่วมแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรคู่พิเศษระหว่างทีมผู้นำชุมชนกับทีมผู้บริหาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย