Company Activities
20 October 2019
กลุ่ม KTIS สมทบทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดการศึกษาบ้านสายน้ำทิพย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดยคุณวิษณุ เปี่ยมเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีบ้านสายน้ำทิพย์เพื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนการจัดการศึกษา และเป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบเงินสมทบทุน โดยมีคุณรัชชาพงษ์ ด้วงสั้น นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยครบวงจรบ้านหนองกรวด ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์