Company Activities
14 December 2019
รมว.พลังงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่ม KTIS

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดย อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS (ภาพบน:กลาง) ทันตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS (ภาพบน: ที่ 3 จากขวา) คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล (ภาพบน: ที่ 2 จากขวา) คุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ (ภาพบน: แรกขวา) และทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS 3 (ภาพบน: ที่ 4 จากขวา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ภาพบน: ที่ 6 จากขวา) และคุณอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ภาพบน: ที่ 5 จากขวา) พร้อมคณะในการตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล ประเภทเชื้อเพลิงชานอ้อยและใบอ้อย ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์