Company Activities
10 July 2020
TIS จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ “ปั้นทายาทชาวไร่อ้อย สู่เถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS ได้จัดกิจกรรม “วันเรียนรู้ กับครูของเรา” ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้แก่ทายาทชาวไร่อ้อยตามโครงการ “ปั้นทายาทชาวไร่อ้อย สู่เถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2” โดยคุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงาน คุณภานุวัฒน์ ค้ำชู ผู้จัดการฝ่ายไร่ และคุณวรทรรศน์ สหัสธรรมรังสี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่ ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูอ้อย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์