CSR Activities
06 July 2554
ปันหนังสือเพื่อน้อง

ทีมงานโรงงานน้ำตาลรวมผลจัดกิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต ณ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์