CSR Activities
18 October 2554
ล่องเรือบรรเทาทุกข์

คณะผู้บริหารและทีมงานกลุ่ม KTIS ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดกิจกรรมล่องเรือบริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตลาดปากน้าโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์